AirCover za gostitelje

Celovita zaščita.
Vedno je vključen in vedno brezplačen.
Samo na Airbnbju.

Preverjanje identitete gosta

Naš sistem za preverjanje izvede izčrpen pregled podrobnosti, kot so ime, naslov, uradni osebni dokument in ostalo, da potrdimo identiteto gostov, ki rezervirajo na Airbnbju.

Pregled rezervacije

Naša tehnologija pri vsaki rezervaciji preuči več sto dejavnikov ter blokira rezervacije, pri katerih obstaja veliko tveganje, da bo prišlo do moteče zabave ali materialne škode.

Kritje v vrednosti 3 milijonov USD za poškodovano lastnino gostitelja

Če gostje ne plačajo za škodo, ki jo povzročijo v vašem prenočišču in na vaši lastnini, vam na podlagi kritja za poškodovano lastnino gostitelja povrnemo stroške v višini do 3 milijonov USD, kar vključuje posebno zaščito v naslednjih primerih:

Umetnine in dragocenosti

povračilo stroškov za poškodovane umetnine ali dragocenosti,

Avtomobili in čolni

povračilo stroškov za škodo na avtomobilih, ladjah in drugih plovilih, ki jih parkirate ali hranite v sklopu prenočišča,

Škoda, ki jo povzročijo hišni ljubljenčki

povračilo stroškov za škodo, ki jo povzroči gostov hišni ljubljenček,

Izguba dohodka

Če morate odpovedati rezervacijo na Airbnbju zaradi škode, ki jo je povzročil gost, vam bomo povrnili izgubljeni dohodek.

Globinsko čiščenje

Prejmite povračilo stroškov za storitev dodatnega čiščenja, ki je potrebno za odstranitev madežev in vonjav cigaretnega dima.

Zavarovanje odgovornosti v višini 1 milijona USD

Zaščiteni ste, ko v redkih primerih pride do poškodbe gosta ali do poškodbe ali kraje njegove lastnine.

Non stop linija za pomoč pri zagotavljanju osebne varnosti

Če se kdaj ne počutite varno, lahko v aplikaciji z enim samim dotikom dostopate do posebej usposobljenih predstavnikov, pa naj bo to podnevi ali ponoči.

Poiščite vse informacije o tem, kako vas ščiti AirCover za gostitelje in kakšne so morebitne izjeme.

Samo Airbnb vam nudi AirCover

Airbnb
Tekmeci
Preverjanje identitete gosta
Pregled rezervacije
Kritje za poškodovano lastnino gostitelja v višini 3 milijonov USD
Umetnine in dragocenosti
Avtomobili in čolni
Škoda, ki jo povzročijo hišni ljubljenčki
Izguba dohodka
Globinsko čiščenje
Zavarovanje odgovornosti v višini 1 milijona USD
Non stop linija za pomoč pri zagotavljanju osebne varnosti
Primerjava temelji na javno dostopnih informacijah in brezplačnih ponudbah glavnih tekmecev v oktobru 2022.

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

Ne najdete, kar iščete? Obiščite Center za pomoč.

Kako enostavno airbnbjati svoj prostor

S pomočjo orodja Airbnb Setup boste lažje objavili svoje bivališče na Airbnbju, pri čemer vam bo aktivno pomagal supergostitelj, ki bo odgovoril na vsa vaša vprašanja ter vas vodil do prve rezervacije gosta.